+387 53 610 116

Вијести

СТРУКТУРА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2024. ГОДИНУ

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 20 Decembra, 2023 у 07:32

Скупштина општине Брод је на 33. редовној сједници одржаној 15. децембра 2023. године усвојила буџет за 2024. годину у износу од 13 250 000 конвертибилних марака (КМ), што је за 469 300 КМ више у односу на прошлогодишњи.

Структуру укупно планираних буџетских средстава, између осталих, чине порески приходи у износу од 7 400 000 КМ, што је за 2.92 одсто више од планираних пореских прихода у 2023. години.

Највећу ставку пореских прихода чине индиректни порези дозначени од стране Управе за индиректно опорезивање (УИО) од 6 050 000 КМ. Приходи на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су износу од 650 000 КМ, док је од пореза на непокретну имовину планирано да се наплати 500 000 марака. Остали порески приходи износе 200 000 конвертибилних марака.

Непорески приходи су планирани у износу од 4 310 000 КМ, што је за 5.07 одсто више од планираних буџетом 2023. године.

Највећа ставка у овом дијелу су накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга у износу од 4 006 000 КМ. Из трансфера између буџетских јединица Брод би наредне године требало да приходује 550 000 марака.

Планирани примици за нефинансијску имовину су 800 000 КМ, а примици од финансијске имовиме 170 000 марака.

Из укупних буџетских средстава 4 864 820 марака биће усмјерено на расходе за лична примања. Расходи по основу коришћења роба и услуга су 3 676 280 КМ, док се на име социјалне заштите распоређује 1 761 000 марака.

Издаци за отплату дугова су 711 700 КМ (главница), док су расходи по основу камата на примљене зајмове 116 200 КМ, из чега се закључује да по основу кредита општина Брод плаћа 827 900 конвертибилних марака годишње.

За грантове и субвенције предвиђено укупно 1 170 000 марака.

Планирано је да се буџетом за 2024. годину покрију издаци за нефинансијску имовину у износу од 493 000 конвертибилних марака, а за трансфере између и унутар јединица власти 214 000 КМ.

Из буџетских средстава ће се на име расхода за финансирање камата и задужења бити издвојено 116 200 КМ. За расходе финансирања других финансијских трошкова и расходе трансакција размијене између или унутар јединица власти планира се издвајање у иносу 60 000 КМ, а на име расхода по судским рјешењима 20 000 марака.

За остале издатке буџетом је предвиђено 75 000 КМ, док је планирана буџетска резерва за 2024. годину 80 000 конвертибилних марака.

Буџетска  издвајања за мјесне заједнице су остала на прошлогодишњем нивоу и износе 112 000 КМ.

Буџетом је планирано да се Борачкој организацији повећа издвајање са прошлогодишњих 85 000 на 100 000 марака. Повећава се и грант за Удружење ратних војних инвалида и логораша са прошлогодишњих 22 000 на 25 000 КМ. Текући грантови за одржавање културних манифестација повећани са са прошлогодишњих 50 000 на 55 000 конвертибилних марака. Буџет за 2024. годину планира повећање грантова вјерским организацијама са 10 000 на 15 000 КМ.

Новина у буџету за 2024. годину, за разлику од свих претходних је и то што је његов саставни дио постало Удружење „Корак наде“ за које је предвиђено издвајање у износу од 20 000 конвертибилних марака.

Извор: Општинска управа

news
БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БРОД ПОЗИВА НА ОБИЉЕЖАВАЊЕ 3. МАРТА

Поштовани, У знак сјећања и отимања од заборава истине о страдању српског народа, 3. март Борачка организација обиљежава као датум од значаја за општину Брод и Борачку организацију. Позивамо Вас…

02.03.2024 12:32

news
РЕТРОСПЕКТИВА УСПЈЕШНЕ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ БРОД, ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ И ФОНДАЦИЈЕ "МОЗАИК"

Недавно је у Сарајеву одржана Годишња конференција Фондације „Мозаик“ на тему „Будућност БиХ: Изазови и развојне стратегије у глобално промјењивом контексту“. Општину Брод су заступали Вања Николић, шеф кабинета начелника…

01.03.2024 13:24

news
УНАПРИЈЕЂЕЊЕ ШКОЛСТВА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

У петак 1. марта у сали за састанке општине одржан је други састанак радне групе за област школства. Радна група је именована за учешће у изради приједлога "Стратегије развоја општине…

01.03.2024 13:15