Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

РЕПУБЛИЧКИ ПРАЗНИК – ЗАКЉУЧАК

Број: 02-140-4/21

Датум: 15.11.2021. године

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07) и члана 65. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

Свим правним лицима и самосталним предузетницима на подручју општине Брод у циљу уредног снабдијевања грађана неопходним прехрамбеним и другим артиклима и услугама, на дан празника – Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ, 21.11.2021. године, одређује се следеће радно вријеме:

На дан републичког празника из става 1. овог закључка, дужни су да раде следећи привредни субјекти:

1. Привредни субјекти који обављају комуналну дјелатност,

2. Професионална ватрогасна јединица, у времену од 00:00-24:00, односно организовање дежурства и приправности, зависно од процјене опасности,

3. Јавни превоз путника – аутобуски терминал, у складу са редовима вожње.

Поред субјеката из претходног члана, на дан празника у оквиру  радног времена одређеног Закључцима Општинског и Републичког штаба за ванредне ситуације, могу да раде:

1. Привредни и други субјекти којима је другим законским прописима изричито дозвољено да раде.

2. Предузећа и радње која обављају пекарску дјелатност,

3. Бензинске станице,

4. Здравствене установе,

5. Продавнице погребне опреме,

6. Угоститељски објекти,

7. Привредни и други субјекти који имају континуиран поцес производње.

Сви привредни субјекти на подручју општине Брод који нису претходно наведени, могу да раде у времену од    07:00-12:00 часова.

II

На свим јавним објектима, пословним, стамбено-пословним објектима и просторијама, обавезно је истицање заставе, у складу са чланом 167. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Брод“, број 3/13, 10/15 и 9/17).

III

Послодавац је дужан да радницима, који ће радити на дане празника, омогући остваривање права у складу са прописима о раду.

IV

Надзор над примјеном овог Закључка вршиће надлежна тржишна инспекција и комунална полиција.

                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Видић