Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ранг листа побједника Јавног конкурса за избор најуређенијег дворишта, балкона и улазa стамбене зграде 2021.године

Комисија за избор најуређенијег дворишта, балкона  и улаза стамбене зграде, (именована рјешењем Начелника општине Брод, 02/370-66/21 од 05.05.2021. године) дана 28.05.2021. године по пристизању пријава отворила је исте и утврдила да је пристигло укупно 13 благовремених пријава на Јавни конкурс за избор најуређенијег дворишта, балкона и улазa стамбене зграде, броj: 01/370-66/21 од 04.05.2021. године и то;

 – 8 у категорији најуређенијег дворишта,

 – 4 у категорији за избор најуређенијег улаза стамбене зграде  и

 – 1 у категорији најуређенији балкон.

Изласком на лице мјеста у периоду од 14.06.-18.06.2021. године и извршеном визуелном прегледу те фотографисању учесника конкурса (дворишта, улаза стамбене зграде и балкона), Комисија је утврдила да сви учесници наведеног Јавног конкурса испуњавају поред општих и посебне услове и критеријуме конкурса те оцјенила, рангирала и изабрала најуспјешније:

У категорији најуређенијег дворишта:

1. мјесто дјеле 2 кандидата са једнаким бројем освојених бодова, те самим тим повлачи и друго мјесто и то:

   – ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“, ул. Краља П. 1. Ослободиоца 7, Брод (216) бодова, и Анђа Милошевић, Горња Мочила 29, Брод (216) бодова;

    – добитници дијеле износ новчане награде од 1. +2. мјесто 500,00 КМ + 300,00 КМ= 800КМ, које се дијеле по 400КМ по кандидату;

  • мјесто дјеле 2 кандидата са једнаким бројем освојених бодова:
  • Брод (172) бодова и ЗЕВ Јована Рашковића 14Б, Брод  (172) бодова и новчану награду у износу од 400,00 КМ (по 200 КМ по кандидату).

У категорији најуређенијег улаза стамбене зграде:

  1. 99 бодoва освојио је ЗЕВ Иве Андрића 2 и новчану награду у износу од 400,00 КМ;
  • мјесто са 80 бодова освојио је ЗЕВ Трг Патријарха Павла 23  и новчану награду у износу од 200,00 КМ;
  • мјесто дјеле 2 кандидата са једнаким бројем освојених бодова 60 је:
  • S.C.“BROD-GYM“ Брод и ЗЕВ Ламела Л-Ц, Брод  и новчану награду у износу од 200,00 КМ (по 100 КМ по кандидату).

У категорији најуређенијег балкона:

  1. мјесто са 216 бода освојила је Жељка Цвјетковић-Ђорђић, улица Стадионска 8, Брод и новчану награду у износу од 300,00 КМ.

У прилогу се могу погледати фотографије награђених учесника конкурса за 2021.годину.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık