+387 53 610 116

Вијести

РАДНО ВРИЈЕМЕ У ДАНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ПРАЗНИКА

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 27 Aprila, 2023 у 10:31

img

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске", број 43/07) и члана  90.  Статута  општине  Брод  (,,Службени  гласник општине  Брод", број 7/17), Начелник  општине   д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К

I

Нерадни дани за вријеме републичких празника су:

- Међународни празник рада, 01.05.2023. године

- Дан побједе над фашизмом, 09.05.2023. године

Дозвољава се свим правним лицима и предузетницима, у циљу уредног снабдијевања грађана неопходним прехрамбеним и другим артиклима и услугама, рад на дан празника, на подручју  општине Брод:

- Међународни празник рада, 02.05.2023. године у времену од 07,00 до 12,00 часова.

Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити пуно радно вријеме током републичких празника.

II

На свим јавним, пословним, стамбено-пословним објектима и просторијама, обавезно је истицање заставе, у складу са чланом 167. Одлуке о комуналном реду (,,Службени гласник општине Брод", број 3/13,10/15 и 9/15).

III

Послодавац је дужан да радницима, који ће радити на дане  празника, омогући остваривање права у складу са прописима о раду.

IV

Надзор над примјеном овог закључка вршиће тржишна инспекција и комунална полиција.  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                    Зоран Видић

   

news
ДЕЛЕГАЦИЈА БРОДА НА СВЕЧАНОСТИ ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ БОРОВО

Делегација општине Брод, на позив начелника општине Борово Зорана Баћановића, посјетила је Борово у Хрватској.

25.05.2023 08:50

news
ПОЗИВ ЗА 27. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ

Сједница ће се одржати у уторак 30. маја, а материјале можете наћи на службеној интернет страници Општинске управе, у "Материјалима за Скупштину".

23.05.2023 12:04

news
ПРЕДУЗЕТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ

Због повећаног водостаја ријеке Укрине на ободном каналу општине Брод постављају се вреће са пијеском у Лужанима

16.05.2023 10:52