+387 53 610 116

Привредни савјет

Одлуком Скупштине општине, а на приједлог Начелника општине, 2013. године у Броду је основан Привредни савјет као савјетодавно тијело Начелника општине.

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ: Одсјек за локални развој 053/611-972

Шеф одсјека Боро Грабовац 066/258-123  grabovacb@opstina-brod.net

Одлука о оснивању Привредног савјета општине Брод

Пословник о раду Привредног савјета

Одлука о именовању чланова Привредног савјета и Одлука о измјени одлуке о именовању чланова Привредног савјета

Записници са одржаних сједница Привредног савјета општине Брод:

Редовна 7. сједница ПС

Редовна 8. сједница ПС

Редовна 9. сједница ПС

Редовна 10. сједница ПС

Редовна 11. сједница ПС

Редовна 12. сједница ПС