Потпредсједник скупштинеПотпредсједник скупштине општине: Виктор Јерковић
Датум рођења:
Занимање:

Радно искуство:
Контакт телефон: +387 53 610 114
Електронска пошта: jerkovicv@opstina-brod.net

Послови Потпредсједника скупштине општине

Потпредсједник скупштине општине помаже предсједнику Скупштине општине у обављању послова из његовог дјелокруга, замјењује предсједника у случају његове одеутности и обавља друге послове које му повјери предсједник Скупштине.