+387 53 610 116

Одјељење за финансије

Начелник одјељења

Мирослав Вуковић

Датум рођења: Рођен 5.9.1978. године
Занимање: Дипломирани економиста, дипломирао на Економском факултету у Бањој Луци
Радно искуство: 2002-2003 Шпедиција Трансјуг д.о.о. запослен на пословима референта за шпедитерске/царинске послове
2007-2009 Општина Брод, запослен на пословима самосталног стручног сарадника за економско планирање у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
2009-2012 Рафинерија нафте а.д. Брод, запослен на пословима референта за увозно-извозне послове у Служби набаве
2013-2017 Комуналац а.д. Брод, запослен на пословима извршног директора за финансијске и опште послове
2018 градска топлана Добој, запослен на пословима службеника за економске послове
2019-2020 Српска демократска странка, запослен на пословима техничког секретара у општинском одбору Српске демократске странке у Броду
2021 Општина Брод, запослен на пословима начелника Одјељења за финансије општине Брод
Контакт телефон: +387 53 610 733
Електронска пошта: vukovicm@opstina-brod.net