+387 53 610 116

Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

По овлашћењу Начелника општине

Санела Латиновић

Датум рођења: 
Занимање: Дипломирани инжењер машинства
Радно искуство: 
Контакт телефон: +387 53 610 517 (Инспекције); +387 53 612 015 (Комунална полиција)
Електронска пошта: inspekcije@opstina-brod.net; komunalnapolicija@opstina-brod.net