+387 53 610 116

Вијести

ОДРЖАН САСТАНАК РАДНЕ ГУПЕ ЗА ОБЛАСТ ШКОЛСТВА

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 18 Oktobra, 2023 у 09:18

У понедељак 16. октобра у сали за састанке општине, одржан је састанак радне групе за школство. Радне групе су формиране по приоритетним секторима наше општине за израду документа „Стратегија развоја општине Брод за период 2022. – 2028. година“.

Задатак ове радне групе је да идентификује развојне перспективе из области школства које су од значаја за процес стратешког планирања развоја цијеле општине.  Састанку су присуствовали представници школских и предшколске установе ове општине. Присутни су изнијели своја запажања о трендовима, стању и утицају школства на локални развој. Такође разговарано је о могућностима за побољшање у одређеним сегментима наставе, ваншколских активности, избора занимања и пректичне наставе.  

Ово је један од састанака раније формираних радних група за израду локалне стратегије развоја за средњорочни период од 7 година. Претходно је успјешно одржан и састанак радне групе за пољопривреду, а сутра је планирано разматрање кључних момената из области спорта и културе.

news
ПРЕДСТАВЉЕНЕ АКТИВНОСТИ ДРУГЕ ФАЗЕ ДРР ПРОЈЕКТА

Данас је у сали за састанке Општине Брод одржан састанак представника УНДП-а (United Nations Development Programme – UNDP), Одсјека за послове заштите и спасавања, те Одсјека за локални и економски…

15.04.2024 11:54

news
ПОРИБЉАВАЊЕ РИЈЕКЕ САВЕ АУТОХТОНOМ ВРСТОМ ШАРАНА

Спортско риболовно друштво “Сава” извршило је редовно годишње порибљавање ријеке Саве рибом шаран. Oбнављање рибљег фонда спроведено је у складу са програмом рада одобреног од стране Министарства пољопривреде, шумарства и…

12.04.2024 07:31

news
КОЛЕГИЈУМ УСВОЈИО ДНЕВНИ РЕД 37. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СО БРОД

На данас одржаном колегијуму Скупштине општине Брод усвојен је дневни ред 37. редовне сједнице СО Брод која ће бити одржана 25. априла 2024. године са почетком у 9:00 часова. Свих…

11.04.2024 10:36