+387 53 610 116

Вијести

НАРЕДНА СЈЕДНИЦА СО БРОД ЗАКАЗАНА ЗА 27. ЈУН

Аутор: Maja Mitrović | Ажурирано: 12 Juna, 2024 у 10:16

На данас одржаном колегијуму Скупштине општине Брод договорено је да 39. редовна сједница буде одржана 27. јуна 2024. године у сали СО Брод (зграда Поште) са почетком у 9:00 часова.

Једногласно је усвојен дневни ред, а пред одборницима ће се наћи 30 тачака и то:

 • Извод из записника са 38. редовне  сједнице Скупштине општине Брод,
 • Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја општине Брод за период 2022 – 2028. године,
 • Приједлог Одлуке о продаји непорекретности означене као к.п. бр. 2034/1, КО Брод, путем усменог јавног надметања;
 • Приједлог Одлуке о усвајању Стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова са планом парцелације за изградњу складишта грађевинског материјала на дијелу земљишта означеног као к.п. бр. 3163/1, КО Брод;
 • Приједлог Одлуке о усвајању Стручног мишљења и урбнистичко-техничких услова са планом парцелације за изградњу пословног објекта на дијелу земљишта означеног као к.п. бр. 2062/1, КО Брод;
 • Приједлог Одлуке о продаји сувласничког дијела земљишта означеног као к.п. бр. 1345/2, КО Брод, путем непосредне погодбе;
 • Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.п. бр. 3195/30, КО Брод, путем усменог јавног надметања;
 • Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.п. бр. 3195/31, КО Брод, путем усменог јавног надметања;
 • Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.п. бр. 3195/32, КО Брод, путем усменог јавног надметања;
 • Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.п. бр. 2988/32, КО Брод, путем усменог јавног надметања;
 • Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.п. бр. 2877/4, КО Брод, путем усменог јавног надметања;
 • Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.п. бр. 2312/143, КО Брод, путем усменог јавног надметања;
 • Приједлог Одлуке о куповини непокретности означених као к.п. бр. 603/3, 604/7, 604/10, 607/4, 607/6, 604/8, 607/3, 604/9, КО Мочила Доња, ради рјешавања имовинско-правних односа и уписа локалне саобраћајнице на Општину Брод;
 • Приједлог Одлуке о куповини непокретности означених као к.п. бр. 4736 и 4737, КО Брод, ради рјешавања имовинско-правних односа и комплетирања земљишта за потребе проширења излетишта;
 • Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о стицању статуса буџетског корисника ЈЗУ „Дом здравља“ Брод,
 • Приједлог Одлуке о Закључивању споразума о раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини општине Брод са закупопримцем Миличић Славком из Брода,
 • Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Брод, Миличић Славко из Брода,
 • Приједлог Закључка о усвајању Извјештаја о безбједности саобраћаја на подручју општине Брод,
 • Приједлог Закључка о усвајању Извјештаја о раду ЈП „Радио Брод“ доо Брод за 2023. годину,
 • Приједлог Закључка о неуспјелом Поновљеном јавном конкурсу за избор и именовање предсједника Одбора за жалбе општине Брод,
 • Приједлог Рјешења о именовању вд предсједника Одбора за жалбе општине Брод,
 • Приједлог Рјешења о разрјешењу вд предсједника Одбора за жалбе општине Брод,
 • Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника Одбора за жалбе општине Брод,
 • Приједлог Закључка о усвајању Извјештаја Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор члана Одбора за жалбе општине Брод,
 • Приједлог Рјешења о именовању члана Одбора за жалбе општине Брод,
 • Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Одбора за жалбе општине Брод,
 • Приједлог Закључка о прихватању Информације о пословању ЈКП „Комвод“ ад Брод за 2023. годину,
 • Приједлог Закључка о прихватању Информације о материјалном положају пензионера,
 • Приједлог Закључка о прихватању Информације о корисницима социјалне заштите на подручју општине Брод и
 • Актуелни час.

news
ПОМЕН ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ИЗ ВИНСКЕ

Молитвом, паљењем свијећа и полагањем цвијећа на спомен обиљежју испред цркве у Винској данас је одата почаст за 24 погинула борца Војске Републике Српске из ове мјесне заједнице. Помен је…

12.07.2024 11:17

news
УСВОЈЕН ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЈЕТОДАВНОГ ОДБОРА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БРОД

На основу Одлуке о оснивању Савјетодавног одбора грађана на подручју Општине Брод, број: 02/041-7/24 од 26.03.2024. године, Савјетодавни одбор грађана на 1. конститутивној сједници, одржаној дана 08.07.2024. године, доноси ПОСЛОВНИКо…

11.07.2024 12:44

news
ГОДИШЊА СКУПШТИНА СРД "САВА" БРОД ЗАКАЗАНА ЗА 14. ЈУЛ

Спортско риболовно друштво “Сава” Брод обавјештава своје чланове да ће се у недјељу, 14. јула 2024. године одржати годишња сједница Скупштине Друштва. Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине…

09.07.2024 12:23