+387 53 610 116

Комвод јавне набавке

Јавни огласи 2024

ЈАВНИ ОГЛАС о давању у закуп монтажних објеката-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду -непосредном погодбом-

ЈАВНИ ОГЛАС о давању у закуп монтажних објеката-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду - друга лицитација

ЈАВНИ ОГЛАС о давању у закуп монтажних објеката-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду - прва лицитација

Одлуке 2023

19.9.2022 - 29.3.2023 Одлуке први дио

11.1. - 26.4.2023 Одлуке о набавци робе

6.2.2023 - 3.5.2023 Санитарни преглед и ревизија трафо станице

6.2.2023 Одлука о покретању поступка јавне набавке ЛОТ1 - ЛОТ9

14.2.2023 Одлука о оцјени квалификованости понуђача

28.2.2023 Одлука о набавци производа за чишћење

28.2. и 20.3. 2023 Одлука о покретању и поништењу поступка за набавку канцеларијског материјала

14.3. 22.3 и 25.4 2023 Анализа воде

22.3. и 24.5. 2023 Одлука о набавци канцеларијског материјала

23.3.2023 Одлука о поништењу набавке електромотора

23.3.2023 Одлука о одабиру ЛОТ1 - ЛОТ9

26.4.2023 Одлука о осигурању

15.5.2023 Одлука о набавци грађевинског материјала

Јавни позиви

Извод из плана набавки

Реализовани уговори