Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ИЗМЈЕНА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ ДВОРИШТА, БАЛКОНА И УЛАЗА ЗГРАДЕ

Ha основу члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде и утврђивање критерија („Службени гласник Општине Брод“, број: 4/22), Скупштина општине Брод,  расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС о измјени ЈАВНОГ КОНКУРСА

за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде и утврђивање критерија

У Јавном конкурсу за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде, број: 01/370-98/22 од 12.05.2022. године, тачка 7., мијења се и гласи:

„Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања. Јавни конкурс биће  објављен путем средстава јавног информисања, огласне табле општине Брод и интернет станице општине Брод.

Први дан објаве конкурса рачуна се од дана објаве на огласној табли општине Брод.“

       Број: 01/370-98/22                                                                           Предсједник

      Датум: 30.05.2022. године                                                         Скупштине општине                                       

                                                                                                         Александар Крушкоњић

eskort eskişehir -

Personel Sağlık