+387 53 610 116

Вијести

ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ ДВОРИШТА, БАЛКОНА И УЛАЗА

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 26 Maja, 2023 у 11:21

На основу члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде и утврђивање критерија („Службени гласник Општине Брод“, број: 4/23), Скупштина општине Брод, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде и утврђивање критерија

 1. Расписује се Јавни конкурс за избор:
  1.1. најуређеније двориште;
  1.2. најуређенији балкон;
  1.3. најуређенији улаз стамбене зграде.
 2. Најуспјешнијим учесницима биће додјељене новчане награде у укупном износу од 2.300,00 КМ. Фонд награде за сваку категорију је слиједећи:

2.1. У категорији најуређенијег дворишта:
И награда 500,00 КМ
ИИ награда 300,00 КМ
ИИИ награда 200,00 КМ

2.2. У категорији најуређенијег балкона:
И награда 300,00 КМ
ИИ награда 200,00 КМ
ИИИ награда 100,00 КМ

2.3. У категорији најуређенијег улаза стамбене зграде:
И награда 400,00 КМ
ИИ награда 200,00 КМ
ИИИ награда 100,00 КМ

 1. Право учешћа на Јавном конкурсу имају сва правна и физичка лица са територије општине Брод.
 2. Критеријуми оцјењивања биће естетски угођај и амбијент, изглед ограде, уложени труд и креативност, те вриједност биљног покрова.
 3. Учесници Јавног конкурса морају испуњавати опште и посебне услове:

5.1. Општи услови:
А) за физичка лица:

 1. пријављено пребивалиште у општини Брод,
  Б) за правна лица:
 2. сједиште правног лица регистровано на територији општине Брод;
 3. регистрована Заједница етажних власника. 5.2. Посебни услови:
  А) За двориште:
   визуелни изглед ограде;
   уређење зелених површина и биљни покров;
   уређење стазе;
   вртни мобилијар (кутак за одмор, фонтане и др.);
   украсна и друга расвјета;
   општи естетски утисак.

Б) За балконе:
 искориштеност простора (уколико већ постоји корито за цвијеће, да ли је и на који начин искориштено);
 одабир биљака;
 гарнитура за сједење;
 општи естетски утисак о балкону (амбијент).

Б) За улаз стамбене зграде:
 уређеност прилаза стамбеној згради;
 одабир и врста биљака;
 уређеност стубишта.

 1. Потребна документација:
  6.1. попуњен образац пријаве са личним подацима, односно подацима о правном лицу (етажној заједници);
  6.2. фотокопија ЦИПС-ове личне карте (за физичка лица);
  6.3. овјерена фотокопија регистрације правног лица, односно рјешење о упису у регистар Заједница етажних власника или потврда да је поступак регистрације етажне заједнице у току (за заједнице које су у поступку регистрације);
  6.4. фотокопија текућег рачуна за физичка и жиро рачуна за правна лица;
  6.5. евентуално фотографија дворишта, балкона или улаза стамбене зграде.
 2. Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања. Јавни конкурс биће објављен путем средстава јавног информисања, огласне табле општине Брод и интернет станице општине Брод.
  Први дан објаве конкурса рачуна се од дана објаве на огласној табли општине Брод.
 3. Комисија именована од стране Начелника општине проводи поступак избора најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде у складу са Одлуком о расписивању јавног конкурса за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде и утврђивање критерија („Службени гласник Општине Брод“, број: 4/23).
 4. Пријаве на Конкурс са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти поштом или предају непосредно у Шалтер сали општине на адреси:
  Општина Брод
  Комисија за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде Светог Саве 17.
 5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Датум: 12.5.2023. г.

Предсједник скупштине општине Брод

Александар Крушкоњић

news
ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ РАЗМАТРАО ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

У уторак 5. децембра одржана је редовнa сједница Привредног савјета општине Брод.

06.12.2023 11:16

news
СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 15. ДЕЦЕМБРА

Поред Буџета за наредну годину, на одборничким клупама ће се наћи још низ веома важних тачака попут продаје земљишта у улици Крајишких бригада намјењеног за изградњу пословног комплекса

04.12.2023 12:47

news
КВАР НА СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ ГРИЈАЊА

Из ЈКП “Ковод” Брод је стигло обавјештење о привременом прекиду гријања корисника који су везани за топлотну станицу у Спортском центру. Данас се десио квар на топлотној станици која грије…

30.11.2023 13:19