Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УО ЈУП „БЕЛИ АНЂЕО“ БРОД

Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора у Јавној установи предшколства „Бели анђео“ Брод, представника оснивача – на овом линку можете преузети Јавни конкурс. Члан Управног одбора у Јавној установи предшколства „Бели анђео“Брод именује се на период од четири године уз могућност поновног избора.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Непотпуне и неблаговремен пријаве неће бити разматране. Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општинска управа Општине Брод – Скупштина општине Брод, Ул. Св. Саве број 17, Брод, са назнаком: Комисија за провођење поступка по Јавном конкурсу за избор једног члана Управног одбора у Јавној установи предшколства „Бели анђео“ Брод, представника оснивача.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık