Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zamjenik načelnika opštine

Zamjenik načelnika: Andrijana Banović
Datum rođenja: 01.12.1982. godine
Zanimanje: Diplomirani ekonomista
Radno iskustvo: ZP “Elektro Doboj” a.d. Doboj, Služba snabdijevanja Brod, Viši referent obračuna i naplate, decembar 2010 – januar 2021. godine 
Kontakt telefon: +387 53 610 116
Elektronska pošta: banovica@opstina-brod.net

Nadležnosti Zamjenika načelnika

Zamjenik izvršava dužnosti koje mu povjerava Načelnik opštine, zamjenjuje ga i djeluje unjegovo ime kada je on odsutan ili spriječen uizvršavanju svojih dužnosti. Skupština bira i razrješava zamjenika na prijedlog Načelnika opštine.
Mandat zamjenika traje do kraja mandata skupštine koja raje izabrala. Ako mandat načelniku opštine prestane prije isteka vremena na koji je izabran, 1/3 odbornika može da predloži skupštini razrješenje zamjenika. U slučaju prestanka mandata načelniku opštine prije isteka vremena na koji je izabran u skladu sa izbornim propisima, a zamjenik je spriječen da obavlja dužnosti ili opština nema zamjenika, skupština opštine će imenovati vršioca dužnosti zamjenika, u skladu sa poslovnikom, na prijedlog 1/3 odbornika do izbora novog načelnika opštine, koji ima sve nadležnosti izvršnog organa vlasti u skladu sa zakonom.