+387 53 610 116

Замјеник начелника општине

Замјеник начелника општине

Андријана Шаран

Датум рођења: 1.12.1982. године
Занимање: Дипломирани економиста
Радно искуство: ЗП “Електро Добој” а.д. Добој, Служба снабдијевања Брод, Виши референт обрачуна и наплате, децембар 2010 – јануар 2021. године 
Контакт телефон: +387 53 610 116
Електронска пошта: banovica@opstina-brod.net