+387 53 610 116

Вијести

Епидемиолошке мјере продужене до 1. јула

Аутор: admin | Ажурирано: 23 Juna, 2021 у 07:55

Број: 02/81-3-19/21

Датум: 21.06.2021.године     

          На основу члана 45.тачка б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник Републике Српске", број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), тачке 16. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 89-1/21 од 21.06.2021.године и члана 3. Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17), Општински штаб за ванредне ситуације дана 21.06.2021.године, доноси,

З  А К Љ У Ч А К

 о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Брод

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на подручју општине Брод и заштите и спасавања становништва од 21.06.2021. до 01.07.2021.године забрањују се:

1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,

2) сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од    70 лица.

2. Oд 21.06.2021. до 01.07.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 24,00 часа:

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

3.Од 21.06.2021. до 01.07.2021.године ограничава се радно вријеме недjељомод  07,00 до 14,00 часова:

1) трговачким центрима и свим другим продајним објектима на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, изузев бензинских пумпних станица и здравствених установа-апотека и

2) градској пијаци.

4. Од 21.06.2021. до 01.07.2021.године, у периоду од 24,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

5. Од 21.06.2021.године у периоду од 06,00 до 24,00 часова,а изузетно од тачке 1. подтачке 1) овог закључка, дозвољавају се:

1) такмичарске активности спортских организација  и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“,

2) организација културних манифестација и фестивала на отвореном простору уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

6. Дозвољене активности из овог закључка спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

7. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстaва ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

8. Изузетно од тачке 7. обавезе ношења заштитне маске су изузета:

1) дјеца млађа од 7 година живота,

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,

3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

9. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

            10. Обавезују се тржнице, трговачки центри, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 7. овог закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.

11. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:

1) услуге пружају заштићени маском,                                                                  

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,

3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,

4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,

5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.

12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање  дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање појаве и ширења вируса корона на радном мјесту и мјерама и препорукама у зависности од дјелатности која се обавља.

            13. Упутство за спречавање појаве и ширења вируса корона на радном мјесту, као и упутства и препоруке за спречавање појаве и ширења вируса корона за конкретну дјелатност која се обавља, могу се преузети са интернет странице ЈЗУ „Институт за јавно здравство Рерпублике Српске“.

14. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске".

             16. Органи јединице локалне самоуправе и остали општински субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:

             1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,

             2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

            3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у Општинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

            17. Обавезују се грађани да евентуално уочене неправилности на спровођењу епидемиолошких мјера одмах пријаве на бројеве телефона:

            1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и      053/612-015,

            2) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту:Гордана Нишић - 065/702-913,

            3) Тржишни инспектор: Санела Латиновић - 066/679-068,

            4) Комунални полицајци: Срђан Царић - 065/595-245, Небојша Ћерић - 065/476-777, Сњежана Црепуља - 065/886-365 и Нада Савић - 065/824-272,

            5) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180, 053/610-294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124.

            18. Надзор над спровођењем овог закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Општинске управе Општине Брод, у сарадњи са Републичком управом за инспекцијске послове и Министарством унутрашњих послова.

            19. Непоштовање мјера забране и ограничења и других превентивних мјера из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20).

            20. Овај закључак се сматра достављеним субјектима који обављају регистровану дјелатност на подручју општине Брод, објавом на службеној интернет страници и огласној табли Општине Брод и објавом путем  ЈП „Радио Брод“.

            21. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.

            22. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Брод, број 02/81-3-18/21 од 07.06.2021.године.

news
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БИЗНИСА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА ЖЕНА

Општина Брод расписала је Јавни позив за финансирање бизниса маргинализованих група жена за дод‌јелу бесповратних средстава из средстава Фонда за предузетништво маргинализованих група жена насталог удруженим средствима из буџета општине…

24.05.2024 11:16

news
НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД ОД 2022.-2028. ГОДИНЕ

Скупштина општине Брод је на 38. редовној сједници одржаној у сриједу, 22. мај 2024. године усвојила Нацрт Стратегије развоја општине Брод за период 2022.-2028. година. Нацрт можете преузети на овом…

23.05.2024 11:41

news
ДАНАС ПОМЕН СТРАДАЛИМ И ВАНРЕДНА СКУПШТИНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БРОД

“Борачка организација (БО) Брод одржаће данас ванредну сједницу Скупштине, у вријеме одржавања Генералне скупштине УН на којој ће се гласати о резолуцији о Сребреници, а потом ће у 19 часова…

23.05.2024 10:09