Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

До краја године завршетак радова на санацији Савског насипа

Реализација пројекта “ТГ 29“, који обухвата санацију и реконструкцију Савског насипа и канала Сава-Укрина одвија се свакодневно, а завршетак овог обимног посла, који ће у великоj мјери побољшати заштиту општине Брод од поплава, планиран је до краја године.

Санацијом Савског насипа, према наводима руководиоца Подсектора плавног подручја Ивањско поље, Анета Михајлова, обухваћена је санација брањене стране насипа од Колибарског пута до Камена у Клакару, свих клизишта са обје стране насипа, мјеста процјеђивања. Михајлов је навео да је добар дио радова изведен, а прошле године завршена је санација бетонског парапетног зида на Омладинском насипу.

-Дуж Савског насипа, од Колибарског пута до Камена у Клакару гради се канал за одводњу оборинских и подземних вода до препумпних станица, врши се замјена материјала на критичним дионицама, зацјевљују све узлазно-силазне рампе, поставља филтрациони слој и гради берма као ојачање насипа а која ће омогућити саобраћај, односно приступ машинама како би ефикасније одржавали насип, и у случају потребе интервентно реаговали-, казао је Михајлов.

Михајлов је навео да су тренутни радови на Савском насипу подијељени на три дионице.

Говорећи о санацији канала Сава-Укрина, у дужини од 13.586 метара, Михајлов је прецизирао да је извршено измуљавање канала, профилисање, санација  косина берме те уређење и пошљунчавање круне насипа.

-Поменутим радовима, у оквиру пројекта “ТГ29“ чија је вриједност око 3 милона КМ, обухваћени су и радови уређења средњег ободног канала у дужини од 4.200 метара и доводног канал за рибњак у Сијековцу дужине 4.400 метара

Послије санације Савског насипа општину Брод чекају нове инвестиције.  У току је израда пројектне документације за уређење 30 километара мелирационих канала, а за наредну годину планирана је санација црпних станица Ивањско поље 1 и 2.

-Вриједност санације црпних станица је око 3 милона КМ. Биће уграђена три нова агрегата а постојећи ремонтовани. Такође,  у оквиру овог пројекта биће санирани и објекти црпних станица-, навео је Михајлов.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık