Привредни савјет

Одлуком Скупштине општине, а на приједлог Начелника општине, 2013. године у Броду је основан Привредни савјет као савјетодавно тијело Начелника општине.

 ЧЛАНОВИ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ОПШТИНЕ БРОД
   
ред.бр. Име и презиме Представник привредног субјекта тел. email
1. Градимир Вукман- предсједник ЗП ,,Електро Добој” а.д. Добој, Радна јединица Брод 065/974-424 bykmah@gmail.com
2. Славко Себастијановић проф. Др машинских наука 066/360-086; 099/637-2504 slavko.sebastijanovic@gmail.com
3. Зијад Хавић ,,БХ Телеком” Сарајево 062/903-641 zijad.havic@bhtelecom.ba
4. Остоја Сремац овлаштених ревизор – економиста 065/402-833 sremac@teol.net
5. Миливоје Ђурђевић д.о.о. ,,Рим шпед” Брод 065/528-013 milivoje.djurdjevic@gmail.com
6. Дејан Симиџија д.о.о. ,,СЦАИ адаптер” Брод 065/593-436 nabava@scaiadapter.com
7. Светозар Миличић д.о.о. ,,Брод промет” Брод 065/531-158 brodpromet@teol.net
8. Драган Бардак Занатска радња ,,Д&Д” Драган Бардак с.п. Брод 065/610-220 draganbardak@gmail.com
9. Милан Дуроња д.о.о. ,,САРА” Брод 065/586-706 nešo.market@gmail.com
10. Стево Себастијановић д.о.о. ,,МДС аутоматика” Брод 065/217-260 s.stevo@teol.net
11. Драган Вудраг д.о.о. ,,Вудраг” Брод 065/572-486 Ул. Пилота Бранка Пјанића
12. Иво Дујмић машински инжењер +385/99314-6698 idujmic1307@gmail.com
13. Ирфан Омербашић д.о.о. ,,ТИОС димњаци” Брод 065/146-971 komercijala@tiosdimnjaci.com
14. Бранко Џабић пољопривредник 065/360-663 Лијешће, бб
15. Лука Шљивић Занатска радња ,,Шљивић-електроника” Нада Шљивић с.п. Брод 065/533-232 info@sljivicelektronika.com
16. Драган Јандрић Трговинска радња ,,СВРАТИ” Зорица Јандрић, с.п. Брод 065/742-371 Ул. Бродског Батаљона
17. Саво Даниловић ,,Рафинерија нафте Брод” а.д. 065/524-201 Скеле
18. Гордана Радовановић Адвокатска канцеларија ,,Радовановић” 065/950-410 adv.gordanaradovanovic@gmail.com
19. Славица Репија Економиста 065/973-432 Скеле Л2/12
20. Ружица Маслић ЈУ ,,Туристичка организација општине Брод” Брод 066/435-092 maslic.ruzica@gmail.com
21. Сњежана Вукман АДИКО банка, пословница Брод 065/914-055 snjezana.vukman@addiko.com

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ: Одсјек за локални развој 053/611-972

Шеф одсјека Боро Грабовац 066/258-123  grabovacb@opstina-brod.net