На основу члана 29.  Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“  број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) општина Брод објавила је и доставила корисницима Упутство за припрему нацрта буџета општине Брод за 2018. годину.

 

У складу са чланом 30. Закона о буџетском систему РС, сви буџетски корисници (потрошачке јединице) су дужне свој захтјев за финансијски план за 2018. годину доставити Одјељењу за финансије.

Захтјеви нижих буџетских корисника (примаоци грантова и субвенција) који послују као самостални правни субјект, у складу са посебним прописом (Законом о јавним предузећима, Законом о систему јавних служби и сл.) требају бити овјерени од стране надлежних органа у складу са његовим Статутом.

 

Крајњи рок за достављање буџетских захтјеве са образложењем је 15.09.2017. године. Чланом 64. Закона предвиђене су санкције за непоштовање рокова из буџетског календара. Овјерени и потписани  буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за финансије општине Брод путем поште  или електронски на е-маил: финансије@опстина-брод.нет.

 

На званичној интернет страници општине Брод: www.opstina-brod.net , можете преузети Упутство са прилозима (на лијевој маргини странице у Сервисима за грађане, под Финансије у Разним документима). За све додатне информације  контактирати Одјељење за финансије општине Брод на тел. број 053/ 610-507.