Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine.

PRAVNA REGULATIVA:

ZAKONI

          Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) 

PODZAKONSKI AKTI

          Statut opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“ broj 5/14)

          Poslovnik o radu Skupštine opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“ broj 6/14 ) 

          Etički kodeks („Službeni glsanik opštine Brod“ broj 2/06 )

          Program rada Skupštine opštine Brod za 2015. godinu („Službeni glsanik opštine Brod“ broj 14/14 )

–    Registar opštih akata opštine Brod broj 01-022-131/14 od dana 04.11.2014.godine 

Podzakonske akte i dokumente Skupštine opštine možete na službenoj internet strani opštine (www.opstina-brod.net) u rubrikama:

Važniji akti,

Statut ,

Skupštinski materijali ,

a svaka sjednica Skupštine se najavljuje u rubrici desno na početnoj stranici – Najava događaja.