Naziv projekta: Rehabilitacija i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže – opština Brod 

Projekat Vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj www.watsanrs.org

Cilj projekta: Opšti cilj projekta je obezbjediti pouzdano snabdjevanje zdravom, pitkom vodom za cijelo područje opštine i sigurno odvođenje i dispoziciju otpadnih voda za što veći broj stanovnika. Ovo će rezultovati poboljšanjem higijenskih i zdravstvenih uslova života stanovništva, kao i boljom zaštitom životne sredine kako na području grada, tako i na području sela čime će se dati i pozitivan doprinos postizanju evropskih standarda u ovoj oblasti. 

Specifični ciljevi projekta su sljedeći:

          Bušenje bunara na seoskom području kako bi se dio seoskog stanovništva koji trenutno nema pitku vodu u dovoljnim količinama snabdio istom,

          Izgradnja vodovodnih linija na seoskom i gradskom području kako bi se otklonila uska grla u snabdijevanju vodom, posebno u ljetnom periodu kada je potrošnja vode povećana,

          Rehabilitacija pogona za prečišćavanje pitke vode u krugu KP Vodovod i kanalizacija i

          Rehabilitacija kanalizacione mreže u gradskom području. 

Vrijednost projekta: Ukupna procijenjena vrijednost odobrenog projekta od strane EIB-a (Evropske investicione banke) je 4.577.300 EUR, od čega su nove investicije 3.890.705 EUR. 

Vrijeme trajanja ili završetka projekta: Predviđeno je da projekat na nivou RS bude završen do kraja 2015.-e godine, ali s obzirom na veliki broj Opština koje su se naknadno uključile, ovaj rok će biti najvjerovatnije produžen za period koji je potreban da se projekat završi.

____________________________________________

Naziv projekta:  „PROJEKAT JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA HSEP AF“

Projekat jačanja zdravstvenog sektora na području opštine Brod – Opština Brod u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te JZU „Dom zdravlja“ Brod u 2014. i 2015. godini sprovodi Projekat jačanja zdravstvenog sektora na području opštine Brod. Za ovaj Projekat potpisan je i Sporazum, između navedenih partnera, o realizaciji. Ovim projektom obuhvaćena su četiri zdravstvena objekta na području opštine, i to: objekat Doma zdravlja, te tri terenske ambulante Liješće, Vinska i Gornje Kolibe. Vrijednost projekta je 500.000 KM, a obavezno sufinansiranje od strane opštine Brod iznosi 150.000 KM. 

Projekat treba da bude implementiran u 2014. i 2015. godini, a opština Brod je u budžetu planirala sredstva u pripadajućem iznosu. Takođe, u vezi sa navedenim Projektom Skupština opštine Brod usvojila je potrebne Odluke i to Odluku o usvajanju mreži ambulanti porodične medicine na području opštine Brod i Odluku o prihvatanja Projekta jačanja zdravstvenog sektora na području opštine Brod.

Opština Brod je ispunila sve zahtijevane uslove navedenim Sporazumom, te je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u okviru prve faze realizacije ovog projekta 01.09.2014. godine raspisalo tender za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na „Sanaciji i adaptaciji dijela objekta Doma zdravlja Brod“. Na tender su se prijavila četiri ponuđača, od kojih je najpovoljniji imao ponudu na iznos od 276.056,35 KM, te je istom ponuđaču i dodijeljen ugovor na navedenu vrijednost. 

Završatak radova na sanaciji i adaptaciji dijela objekta Doma zdravlja Brod očekuje se do kraja decembra ove godine. Naredne godine očekuje se realizacija druge faze ovog Projekta, odnosno rekonstrukcija, sanacija i adaptacija ambulanti porodične medicine u Liješću, Vinskoj i Gornjim Kolibama.