Назив пројекта: „Зелена пијаца – трбух нашег града“

Општина Брод је 13. 2. 2017. г. потписала уговор о додјели бесповратних средстава са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске (ИРБРС). За пројекат: „Зелена пијаца – трбух нашег града“ додјељено је укупно 103.046,93 КМ. Од овог износа учешће општинске управе Брод у овом пројекту је 31.472,18 КМ. Свечаност поводом завршетка радова и опремања зелене пијаце је предвиђена 10. 8. 2017. године.

Средства ће бити утрошена на реконструкцију (завршетак радова) и опремање унутрашњег простора зелене пијаце, постављање судопера, инвертер клима уређаја и столова за складиштење пољопривредних производа. Циљ пројекта је повећати степен тржишности и финализације пољопривредних производа путем јачања тржишних ланаца и тржишне инфраструктуре на подручју наше општине.

Партнери на овом пројекту су : Удружење воћара „Воћар“, Удружење пољопривредника „Барица“, Удружење привредника и пољопривредних произвођача „Повратак“ и Удружење пчелара „Вучјак“.

Активности:

Пројектом „Зелена пијаца – трбух нашег града“ предвиђено је постављање подних, зидних плочица, клима уређаја, судопера и  нових столова.

Спровођење информативно-едукативне кампање међу становништвом општине Брод о улози и значају „зелене пијаце“ у прехрамбеном ланцу локалног становништва са фокусом на родитељима и дјеци основно-школског узраста.

Литерарни и ликовни конкурс на тему „Наше домаће – благо водеће: улога и значај зелене пијаце у прехрамбеном ланцу локалног становништва“, за ученике 4. и 5. разреда основне школе са територије општине Брод.

Информативно-едукативна кампања међу индивидуалним пољопривредним произвођачима о могућностима пласмана производа посредством зелене пијаце.

Финансирање пројекта „Зелена пијаца – трбух нашег града“ је одобрено путем  Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској за 2016/2017, за чије функционисање су средства обезбједили Влада Републике Српске путем Министарства финансија и Европска унија путем пројекта Локални интегрисани развој (ЛИР) који имплементира UNDP BiH.

Званична вијест је објављена на службеној страници Инвеститиционо – развојне банке РС: http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?nid=765&id=422

_______________________________

Назив пројекта: Рехабилитација и реконструкција водоводне и канализационе мреже – општина Брод 

Пројекат Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској www.watsanrs.org

Циљ пројекта: Општи циљ пројекта је обезбједити поуздано снабдјевање здравом, питком водом за цијело подручје општине и сигурно одвођење и диспозицију отпадних вода за што већи број становника. Ово ће резултовати побољшањем хигијенских и здравствених услова живота становништва, као и бољом заштитом животне средине како на подручју града, тако и на подручју села чиме ће се дати и позитиван допринос постизању европских стандарда у овој области. 

Специфични циљеви пројекта су сљедећи:

          Бушење бунара на сеоском подручју како би се дио сеоског становништва који тренутно нема питку воду у довољним количинама снабдио истом,

          Изградња водоводних линија на сеоском и градском подручју како би се отклонила уска грла у снабдијевању водом, посебно у љетном периоду када је потрошња воде повећана,

          Рехабилитација погона за пречишћавање питке воде у кругу КП Водовод и канализација и

          Рехабилитација канализационе мреже у градском подручју. 

Вриједност пројекта: Укупна процијењена вриједност одобреног пројекта од стране ЕИБ-а (Европске инвестиционе банке) је 4.577.300 ЕУР, од чега су нове инвестиције 3.890.705 ЕУР. 

Вријеме трајања или завршетка пројекта: Предвиђено је да пројекат на нивоу РС буде завршен до краја 2015.-е године, али с обзиром на велики број Општина које су се накнадно укључиле, овај рок ће бити највјероватније продужен за период који је потребан да се пројекат заврши.

____________________________________________

Назив пројекта:  „ПРОЈЕКАТ ЈАЧАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА ХСЕП АФ“

Пројекат јачања здравственог сектора на подручју општине Брод – Општина Брод у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите, Фондом здравственог осигурања Републике Српске, те ЈЗУ „Дом здравља“ Брод у 2014. и 2015. години спроводи Пројекат јачања здравственог сектора на подручју општине Брод. За овај Пројекат потписан је и Споразум, између наведених партнера, о реализацији. Овим пројектом обухваћена су четири здравствена објекта на подручју општине, и то: објекат Дома здравља, те три теренске амбуланте Лијешће, Винска и Горње Колибе. Вриједност пројекта је 500.000 КМ, а обавезно суфинансирање од стране општине Брод износи 150.000 КМ. 

Пројекат треба да буде имплементиран у 2014. и 2015. години, а општина Брод је у буџету планирала средства у припадајућем износу. Такође, у вези са наведеним Пројектом Скупштина општине Брод усвојила је потребне Одлуке и то Одлуку о усвајању мрежи амбуланти породичне медицине на подручју општине Брод и Одлуку о прихватања Пројекта јачања здравственог сектора на подручју општине Брод.

Општина Брод је испунила све захтијеване услове наведеним Споразумом, те је Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске у оквиру прве фазе реализације овог пројекта 01.09.2014. године расписало тендер за избор најповољнијег извођача радова на „Санацији и адаптацији дијела објекта Дома здравља Брод“. На тендер су се пријавила четири понуђача, од којих је најповољнији имао понуду на износ од 276.056,35 КМ, те је истом понуђачу и додијељен уговор на наведену вриједност. 

Завршатак радова на санацији и адаптацији дијела објекта Дома здравља Брод очекује се до краја децембра ове године. Наредне године очекује се реализација друге фазе овог Пројекта, односно реконструкција, санација и адаптација амбуланти породичне медицине у Лијешћу, Винској и Горњим Колибама.