Назив пројекта: Рехабилитација и реконструкција водоводне и канализационе мреже – општина Брод 

Пројекат Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској www.watsanrs.org

Циљ пројекта: Општи циљ пројекта је обезбједити поуздано снабдјевање здравом, питком водом за цијело подручје општине и сигурно одвођење и диспозицију отпадних вода за што већи број становника. Ово ће резултовати побољшањем хигијенских и здравствених услова живота становништва, као и бољом заштитом животне средине како на подручју града, тако и на подручју села чиме ће се дати и позитиван допринос постизању европских стандарда у овој области. 

Специфични циљеви пројекта су сљедећи:

          Бушење бунара на сеоском подручју како би се дио сеоског становништва који тренутно нема питку воду у довољним количинама снабдио истом,

          Изградња водоводних линија на сеоском и градском подручју како би се отклонила уска грла у снабдијевању водом, посебно у љетном периоду када је потрошња воде повећана,

          Рехабилитација погона за пречишћавање питке воде у кругу КП Водовод и канализација и

          Рехабилитација канализационе мреже у градском подручју. 

Вриједност пројекта: Укупна процијењена вриједност одобреног пројекта од стране ЕИБ-а (Европске инвестиционе банке) је 4.577.300 ЕУР, од чега су нове инвестиције 3.890.705 ЕУР. 

Вријеме трајања или завршетка пројекта: Предвиђено је да пројекат на нивоу РС буде завршен до краја 2015.-е године, али с обзиром на велики број Општина које су се накнадно укључиле, овај рок ће бити највјероватније продужен за период који је потребан да се пројекат заврши.

____________________________________________

Назив пројекта:  „ПРОЈЕКАТ ЈАЧАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА ХСЕП АФ“

Пројекат јачања здравственог сектора на подручју општине Брод – Општина Брод у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите, Фондом здравственог осигурања Републике Српске, те ЈЗУ „Дом здравља“ Брод у 2014. и 2015. години спроводи Пројекат јачања здравственог сектора на подручју општине Брод. За овај Пројекат потписан је и Споразум, између наведених партнера, о реализацији. Овим пројектом обухваћена су четири здравствена објекта на подручју општине, и то: објекат Дома здравља, те три теренске амбуланте Лијешће, Винска и Горње Колибе. Вриједност пројекта је 500.000 КМ, а обавезно суфинансирање од стране општине Брод износи 150.000 КМ. 

Пројекат треба да буде имплементиран у 2014. и 2015. години, а општина Брод је у буџету планирала средства у припадајућем износу. Такође, у вези са наведеним Пројектом Скупштина општине Брод усвојила је потребне Одлуке и то Одлуку о усвајању мрежи амбуланти породичне медицине на подручју општине Брод и Одлуку о прихватања Пројекта јачања здравственог сектора на подручју општине Брод.

Општина Брод је испунила све захтијеване услове наведеним Споразумом, те је Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске у оквиру прве фазе реализације овог пројекта 01.09.2014. године расписало тендер за избор најповољнијег извођача радова на „Санацији и адаптацији дијела објекта Дома здравља Брод“. На тендер су се пријавила четири понуђача, од којих је најповољнији имао понуду на износ од 276.056,35 КМ, те је истом понуђачу и додијељен уговор на наведену вриједност. 

Завршатак радова на санацији и адаптацији дијела објекта Дома здравља Брод очекује се до краја децембра ове године. Наредне године очекује се реализација друге фазе овог Пројекта, односно реконструкција, санација и адаптација амбуланти породичне медицине у Лијешћу, Винској и Горњим Колибама.