БРОД, 17. МАРТА – Састанак представника Пројект имплементационог тима за спровођење пројекта Реконструкције водоводне и канализационе мреже са предузећем са којим је потписан уговор за израду главног Пројекта санације фабрике за прераду питке воде у Броду, одржан је у понедјељак 13. марта 2017. године.

На састанку су се анализирали узроци недовољног квалитета воде за пиће и мјере које је потребно предузети да би се побољшао квалитет воде.

Пројектанти су посјетили Фабрику за прераду воде и детаљно прегледали постојећу пројектну документацију.

Израда главног Пројекта санације фабрике за прераду питке воде ће се одвијати у двије фазе у трајању од четири мјесеца.

Прва фаза Пројекта подразумијева израду идејног рјешења санације фабрике, које ће послије усвојити Пројектни имплементациони тим, технички сектор КП „Водовод и канализација“ и ревидентска кућа.

На изради главног Пројекта санације фабрике за прераду воде за пиће, за дио који се односи на саму технологију прераде, ангажован је реномирани стручњак, Момир Перић.