U srijedu 14.6.2017. godine u 12 časova održan je Kolegijum Skupštine opštine Brod. Kolegijum je održan u sali za sastanke Opštine. Pored odbornika, Kolegijumu je prisustvovao i načelnik opštine Brod Ilija Jovičić sa saradnicima.

Sastanak je vodio predsjednik Skupštine Ivo Mijić uz potpredsjednika Miloša Stanišića. Dnevni red je jednoglasno usvojen na početku sjednice.

Za narednu 8. redovnu sjednicu Skupštine predložen je dnevni red. Nakon obrazlaganja svake tačke posebno, odbornici su usvojili da se na narednoj sjednici razmatra 17 tačaka dnevnog reda.

Za datum zasjedanja usvojeno je da to bude četvrtak 29.6.2017. godine sa početkom u 9 časova u sali Skupštine opštine Brod.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA