Obavještavaju se pravna i fizička lica stambenih, poslovnih i stambeno – poslovnih zgrada da su dužni da izvrše čišćenje dimnjaka i ložišta do početka grejne sezone 2017./2018. godine od strane ovlaštenih lica koji obavljaju dimnjačarske usluge. U skladu sa članom 13. Zakona o održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj: 101/11), kao i članom 6. Odluke o izmjeni i dopune Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik opštine Brod“, broj: 10/15) vlasnici su dužni održavati u ispravnom stanju dimnjake i ložišta kao i druge uređaje koji mogu uzrokovati nastajanje i širenje požara.

Ukoliko se vlasnici i korisnici ne budu pridržavali redovnog čišćenja i održavanja u kolektivnim i individualnim zgradama, nadležna inspekcija će u skladu sa zakonom preduzeti određene mjere.