Јавни конкурс за додјелу средстава за финансирање пројеката удружења грађана и других непрофитних организација у 2014. години

Пријавни образац за финансирање пројеката удружења грађана у 2014. години

Удружење пољопривредних произвођача РС, Лијешће, Мирко Калаба

Удружење пољопривредника „БАРИЦА“, Доња Барица бб, 480-964, Дубов Милутин и Плавшић Милан

Удружење пчелара „ВУЧЈАК“, Ул. Војводе Ж.Мишића бб, 621-621, 065/533-232, Лука Шљивић

Удружење власника покретних столова, 065/932-144, Вишекруна Бранко

Удружење угоститеља и трговаца, 065/698-865, Ђорђе Максимовић

Регионална заједница удружења одрживог развоја „ПОСАВИНА“, Светог Саве 37, Тома Седло и Рифат Земанић

Удружење привредника и пољопривредних произвођача „ПОВРАТАК“, Колибе Горње (просторије МЗ), Нермин Плеханџић и Авдо Хавић

Удруга грађана повратника Ново Село, Ново Село, Збориште, 00385992016766, Мирко Ђаковић

ВРАТА БОСНЕ Удружење за повратак прогнаних, избјеглих и расељених грађана општине, Ул. Светог Саве 35, 610-722, Јаков Лепан

Савез за повратак избјеглих и расељених босанске посавине, Колибе доње 138, Паво Дујакwww.odrzivipovratak.ba

Удружење избјеглих и расељених лица РС „ОСТАНАК“, Светог Саве 45, 610-984, Јован Сријемац

Удружење за обнову и ревитализацију села Полој, Светог Саве 50/II, 065/522-069, 610-358, Душан Костадиновић

Удружење грађана за заштиту имовинских и људских права и слобода „БРОД“, Ул. Светог Саве 27, 612-132, Земанић Рифат

Удружење грађана „Демократија“, Ул. Светог Саве 45 (стара зграда полиције), 065/338-178, Луја Сријемац

Удружење жена „Ђурђевак“Лијешће-Брод, Лијешће, Димитров Љубица

Удруга грађана „НАВИС“ БРОД, Брод, 065/841508, Маринко Сарић

Омладинска организација „АЛТЕР“, 066/124-618, Alter_brod@yahoo.com, Кристина Станић, Нина Тодић

Омладинска организација „ГЛАС“, Светог Саве бб, 065/370-357 Игор, Светозар Ковачевић, Бојан Ристић, Игор Јеремић

Омладинска организација „Млади акварелисти“, Светог Саве 36 (стара школа), 066/400-518-Дарко Ч., 063/142-535, Марко Солдан

Друштво српско-грчког пријатељства „Свети Сава“, Светог Саве 50/II, 065/522-069,053/663-407, Душан Костадиновић

Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним поребама и лица са инвалидитетом „КОРАК НАДЕ“, Ул. Светог Саве бб, 066/237-887, E.mail:korak_nade@live.com, www.koraknade.org

Међуопштинска организација Савеза слијепих Дервента, Подружница у Броду, Дервента, Патријарха Дожића бб, У ул. Светог Саве 612-485, У Броду: Јаћимовић Милка

Удружење пензионера РС Општинско удружење, Светог Саве 50/II, 610-358, Ђорђе Ружојчић

Ново удружење пензионера „БРОД“, Светог Саве бб, 612-125, Јован Бузак

Савез удружења бораца НОР-а РС, Општински одбор, Светог Саве 50/II, 610-358, Петар Радовановић

Удружење цивилних жртава рата и жртава фашистичког терора из 2. свј.рата, Ул. Светог Саве 50/II, 610-358 и 610-327, Петар Радовановић

Удружење за тражење заробљених бораца и несталих цивила Брод, Светог Саве 39, 065/767-128, 053/610-506, markog.rs@live.com, Марко Грабовац

Републичко удружење Жене жртве рата, Брод

Удружење ратних заробљеника – логораша Брод, Брод, Светозар Кушљић

Општинска Борачка организација, Брод, Зоран Видић, 053/610-628

Светосавска омладинска заједница (СОЗ), СПЦ заједница Брод, отацЖељко Теофиловић

Културно умјетничко друштво „ДУШКО ТРИФУНОВИЋ“ Брод, Светог Саве 52, 065/002-329, Гуживћ Раденка

Културно умјетничко друштво „ЛИЈЕШЋЕ“, Лијешће, 065/535-592, Савић Стево

ХКУД „Тамбурица“ Кораће, Кораће, Анто Седло

Културно умјетничко друштво „Бродски бисери“, Мочила Горња бб, Сијековац, 098/172 4976, Иван Тољ, Андрија Манот

Српско спортско удружење „ПРИЈАТЕЉИ“ Српско спортско удружење „Пријатељи“, број судског решења: 085-0-Ф1-12-000-22; Јиб:  4403085800002; мат. број11056245; Лице за заступање: Славко Грабовац; Тел. 065/573356; 066/061310; Адреса: Ул. Јована Рашковића bр. 6 Брод; e-Mail: ssuprijatelji@gmail.com, www.ssuprijatelji.net 

Аматерски радио клуб „ФЕНИКС“, Светог Саве 27 а/б, 053/611-152, 612-849, Јован Сријемац

НВО „Енергија“ Брод, Скеле л4, С. Пантић

Ловачко друштво „ВУЧЈАК“, Војводе Ж.Мишића, 065/522-607, 610-422 канц, Триво Пиваш

Планинарско друштво „ВУЧЈАК“, Светог Саве бб, 065/932-144, Бранко Вишекруна

Удружење навијача „Делије Српски Брод“ Брод, Ј. Рашковића б.б, Миловац Ненад – Г. Клакар