Општинска изборна комисија је 11. и 12.05.2017. године сазвала конститутивне сједнице са новоизабраним члановима Савјета МЗ. Изабрани предсједници Савјета Мјесних заједница општине Брод:

Бродско Поље I – Славен Драгељ

Бродско Поље II – Миле Вукман

Центар – Милан Чечавац

Карађорђево – Далибор Марић

Рит – Саво Пантић

Сијековац – Исмет Ђухерић

Барица – Драган Дубов

Горњи Клакар – Нандино Малешевић

Доњи Клакар – Тихомир Бардак

Лијешће – Горан Џабић

Винска – Мирун Јовичић

Горња Врела – Саво Ђукић

Тулек – Зоран Видић

Грк – Гордана Мандић

Унка – Душко Мичић

Ново Село – Дамир Билић

Збориште – Радослав Јовановић

Горње Колибе – Вернес Кобиљар

Доње Колибе – Јадранко Марић

Кораће – Лука Гарић

Брусница Велика

_________________________________

Дневни ред обуке за представнике Савјета мјесних заједница: Управљање пројектним циклусом. Обука се одржава 01. и 02.12.2014. године од 10 часова у ресторану Ловачки рог.

ГРАДСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

 БРОДСКО ПОЉЕ 1

Славен Драгељ

БРОДСКО ПОЉЕ 2

Синиша Станковић

ТУЛЕК

Симо Панић

ГРАД ЦЕНТАР

Милан Чечавац

РИТ

Небојша Нинковић

КАРАЂОРЂЕВО

Хелена Кајтазовић-Ђуђић

 СЕОСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

 БАРИЦА

Дејан Алексић

КОРАЋЕ

Мато Кљајић

ГОРЊА ВРЕЛА

Саво Ђукић

ДОЊИ КЛАКАР

Недо Свичић

ГОРЊИ КЛАКАР

Богдан Чечавац

ЛИЈЕШЋЕ

Дејан Чечавац

ВИНСКА

Мирун Јовичић

ГРК

Срђан Видовић

НОВО СЕЛО

Билић Дамир

УНКА

Душко Мичић

СИЈЕКОВАЦ

Синиша Чивчић

ЗБОРИШТЕ

Радослав Јовановић

ГОРЊЕ КОЛИБЕ

Анес Матињанин

ДОЊЕ КОЛИБЕ 

Јадранко Марић

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЗ 

ПОДАЦИ О ИЗЛАЗНОСТИ

О Д Л У К А о потврђивању резултата избора за чланове савјета мјесних заједница општине Брод 2013 године

Прелиминарни непотврђени резултати избора за чланове савјета мјесних заједница општине Брод 2013

___________________

Одлука о локацијама бирачких мјеста за провођење избора за Савјете МЗ

Број бирача по мјесним заједницама

Овјерене кандидатске листе за учествовање на изборима за савјете мјесних заједница општине Брод

УПУТСТВО ЗА ИЗБОРЕ У МЗ

РОКОВИ за изборе у МЗ општине Брод

ОБРАСЦИ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА:

Zahtjev za ovjeru kandidatske liste-ćirilica

Obrazac deponovanih potpisa1

Zahtjev za ovjeru kandidatske liste-latinica

Prijedlog kandidata-ćirilica

Prijedlog kandidata-latinica

Lista kandidata-ćirilica

Lista kandidata-latinica

Kandidatski obrazac-ćirilica

Kandidatski obrazac-latinica

Izjava kandidata o prihvazanju kandidature-ćirilica

Izjava kandidata o prihvatanju kandidature-latinica

Zahtjev za akreditovanje-ćirilica

Zahtjev za akreditovanje-latinica

Izjava o poštovanju tajnosti glasanja-ćirilica

Predlog članova biračkih odbora-ćirilica

Prijedlog članova BO-latinica

Izjava predloženog člana BO-ćirilica

Izjava predloženog člana BO-latinica