Општина Брод, Начелник општине , Светог Саве 17; тeл/факс: +387 (053) 610-116 

Начелник општине, nacelnik@opstina-brod.net

Замјеник начелника

Шеф кабинета начелника општинетел: 053/611-360, kajtazovic.djudjich@opstina-brod.net 

.

.

Скупштина Општине, тел /факс: +387 (053) 610-114;  skupstina@opstina-brod.net

Предсједник Скупштине Општине, mijici@opstina-brod.net                                       

Потпредсједник Скупштине Општине, stanisicm@opstina-brod.net

ВД Секретар Скупштине Општине, bojicv@opstina-brod.net

.

.

Општинска управа

Одјељење за општу управу, opstauprava@opstina-brod.net

Шалтер сала, тел: 053/610-169

Матичар, тел: 053/610-521

Администратор, admin@opstina-brod.net

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Тел: 053/610-918, privreda@opstina-brod.net

Одјељење за пољопривреду и развој села, Тел: 053/611-970, poljoprivreda@opstina-brod.net

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

Тел: 053/610-879, 611-967, urbanizam@opstina-brod.net

Одјељење за финансије, тел: /факс: 053/610-507, finansije@opstina-brod.net

Одјељење за инспекцијске послове, тел: 053/610-517, inspekcije@opstina-brod.net

Комунална полиција, тел: 053/612-015, komunalnapolicija@opstina-brod.net

Службеник за односе са јавношћу, тел: 053/611-605 portparol@opstina-brod.net