Ilija Jovicic

Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić

ILIJA JOVIČIĆ, magistar ekonomije, rođen je 2. Jula 1950. godine u Grku, opština Brod.

Završio je učiteljsku školu, pedagošku akademiju, a potom, 1983. godine i ekonomski fakultet. Radio je u osnovnoj i srednjoj školi, a nakon sticanja zvanja diplomiranog ekonomiste bio je zaposlen u preduzeću „25. Novembar“ u Bosanskom Brodu. Potom je obavljao poslove sekretara Sekretarijata za privredu, direktora Uprave prihoda opštine Bosanski Brod, te direktora stručne službe SIZ (Fondovi). U oktobru 1992. godine imenovan je za predsjednika Izvšnog odbora opštine Brod. Od 1994. godine bio je direktor Poslovnog centra „Eneropetrol“, a po privatizaciji naftne industrije Republike Srpske direktor Poslovnog centra „Nestro Petrol“ u Brodu.

Oženjen je i otac dvoje fakultetski obrazovane djece. Član je i jedna od osnivača opštinskog odbora SNSD-a u Brodu. 

Na lokalnim izborima 2012. godine izabran je za načelnika opštine Brod.

Informaciju  možete preuzeti ovdje – Informacija o ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka u periodu 2013. do 2016. godina

Informaciju o ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadtaka u 2015. godini možete preuzeti Izvjestaj Nacelnika opstine za 2015 godinu

                Informaciju oostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka u 2013. i 2014. godini,  objavljenu 10.12.2014. godine možete preuzeti OVDJE

Izvještaj o radu Načelnika opštine Brod za period od 01.01. do 31.12.2013. godine usvojen na 16. redovnoj sjednici Skupštine opštine, dana 31.03.2014. godine

Realizacija ciljeva i zadataka proklamovanih u izbornoj kampanji 2012. godine (izvještaj za 2013. godinu)