Načelnik opštine Brod raspisuje JAVNI OGLAS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Brod, putem pribavljanja pisanih ponuda. Cijeli tekst oglasa je objavljen na službenoj internet stranici  (u obavještenjima) i oglasnoj ploči Opštine i u Brodskim novinama.

Predmet javnog oglasa je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Brod, putem pribavljanja pisanih ponuda, u katastarskim opštinama:

– Liješće  –                        2 201 028 m2

– Vinska –                                  2 773 m2

– Kolibe Donje –                     19 003 m2

– Kolibe Gornje –               1 156 479 m2

– Poloj –                              1 090 048 m2

UKUPNE POVRŠINE: 4 469 331 m2 ili 446, 9331 ha.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled blokova po katastarskim opštinama, koje su predmet davanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Brod, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, kancelarija br. 13, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova, kontakt osoba Siniša Jaćimović, telefon  053/611-970. Obilazak poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup, može se izvršiti svakim radnim danom od 1200 do 1400,  uz prethodni dogovor sa kontakt osobom.

Poljoprivredno zemljište iz javnog oglasa, daje se u zakup isključivo za ratarsku, stočarsku i povrtarsku poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe.  Poljoprivredno zemljište iz javnog oglasa ne može se davati u podzakup. Zavisno od vrste poljoprivredne proizvodnje daje se u zakup za ratarsku, stočarsku i povrtarsku proizvodnju na period od 12 godina, počevši od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

Godišnja cijena zakupnine jednog hektara (1ha) poljoprivrednog zemljišta iz ovog oglasa iznosi za: I klasu 120 KM, II klasu 110 KM, III klasu 100 KM, IV klasu 90 KM, V klasu 80 KM i VI,VII i VIII klasu 60 KM.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, poštom ili lično na adresu: Opština Brod, Svetog Save br. 17, sa naznakom:  „Ne otvarati – Pismena ponuda, odnosno Prijava na Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Brod.“ Na koverti mora biti ispisano ime prezime i adresa ponuđača, odnosno naziv pravnog lica i sjedište. Rok za dostavljanje ponuda na javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta je 20 dana od dana objavljivanja.

Otvaranje ponuda izvršiće Komisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, dana 16.05.2017godine u 11,00 časova, u sali za sastanke Opštine Brod. Ponuđači ili njihovi pismeno ovlašćeni zastupnici imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda.