DIREKTORI I ČLANOVI UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH USTANOVA OPŠTINE BROD

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BROD telefon: 610-592

JUP „BELI ANĐEO“ BROD, telefon: 490-035

JU NARODNA BIBLIOTEKA „BRANKO ĆOPIĆ“ BROD  telefon: 610-180, 610-099

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  BROD, telefon: 621-450

VATROGASNA JEDINICA BROD, telefon: 612-100

JZU DOM ZDRAVLJA BROD, telefon: 610-365

OŠ „SVETI SAVA“ BROD, telefon: 610-173

OŠ „LIJEŠĆE“ LIJEŠĆE, telefon: 665-021

SŠ „NIKOLA TESLA“ BROD, telefon: 610-093, 610-094

JP RADIO BROD, telefon: 610-053

GRADSKA TOPLANA, telefon: 611-612

KP „KOMUNALAC“ BROD, telefon: 612-081, 610-846

KP „VODOVOD I KANALIZACIJA“, telefon: 610-230

JU „VODE SRPSKE“ Radna jedinica Brod telefon: 610-471