Поводом погибије двије Брођанке у тешкој саобраћајној несрећи, Начелник општине Брод Илија Јовичић је донио Одлуку о проглашењу Дана жалости. Ожалошћеним породицама упућујемо најискреније саучешће.

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) те чланова 48. и 78. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 5/14), Начелник општине Брод донио је:

О Д Л У К У

о проглашењу дана жалости поводом погибије

Ане Милетић и Дајане Јокановић 

Члан 1.

            Проглашава се Дан жалости у општини Брод поводом погибије двије суграђанке, у трагичној саобраћајној несрећи.

Члан 2.

            Дан жалости обиљежит ће се на дан 20.05.2017. године (субота), спуштањем заставе на пола копља на згради Општинске управе Брод и зградама јавних предузећа и установа којима је оснивач Општина.

Члан 3.

            На Дан жалости неће се на јавним мјестима одржавати програми јавног, културног и забавног карактера и неће се емитовати музика у угоститељским објектима.

Електронски и други медији, дужни су да своје програме и садржаје прилагоде Дану жалости на територији општине Брод.

Члан 4.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Брод“.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Илија Јовичић