НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Име и презиме: Слободан Пејчић

Мјесто и година рођења:

Образовање:

Досадашње професионално искуство: