vd NAČELNIK ODJELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU

Ime i prezime: Drago Nikolić

Mjesto i godina rođenja: 20.08.1959.

Obrazovanje: Diplomirani pravnik

Dosadašnje radno iskustvo: Prije preuzimanja sadašnje dužnosti u Opštini Brod, radio je kao vršilac dužnosti izvršnog direktora za ekonomske, pravne i kadrovske poslove u JP „Gradska toplana“ Brod. 

Radio je na poslovima Rukovodioca Službi pravnih, kadrovskih i opštih poslova u „Rafineriji nafte“, a kasnije na poziciji načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštine Brod.   

Dugogodišnje radno iskustvo na rukovodećim pozicijama Komandira policije, a kasnije i Načelnika  CJB Brod i zamjenik načelnika CJB Doboj.