вд НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Име и презиме: Драго Николић

Мјесто и година рођења: 20.08.1959.

Образовање: Дипломирани правник

Досадашње радно искуство: Прије преузимања садашње дужности у Општини Брод, радио је као вршилац дужности извршног директора за економске, правне и кадровске послове у ЈП „Градска топлана“ Брод. 

Радио је на пословима Руководиоца Служби правних, кадровских и општих послова у „Рафинерији нафте“, а касније на позицији начелника Одјељења за општу управу Општине Брод.   

Дугогодишње радно искуство на руководећим позицијама Командира полиције, а касније и Начелника  ЦЈБ Брод и замјеник начелника ЦЈБ Добој.